Tjänster

För dig som är privatperson och som vill ha hjälp med deklarationen. Fokus främst på kapital- och tjänstebeskattningen. Det gäller endast dig som har svensk skattehemvist.

Försäljning av bostad och beräkning av uppskov
När du sålt din bostad ska du redovisa försäljningen i din deklaration. Om du köpt en annan bostad finns möjlighet att få uppskov med beskattning av hela eller delar av vinsten. Ibland kan du behöva beräkna detta i förväg, t ex när din ägarandel inte är samma vid köp och försäljning. 

Försäljning av värdepapper 
Alla direktägda värdepapper som sålts, såsom aktier, räntebärande värdepapper, derivat, valutor mm, ska deklareras. Det gäller inte försäljningar via investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, där sker en löpande schablonbeskattning.

Utländska tillgångar som givit utländska inkomster
Olika typer av tillgångar i utlandet kan ha gett inkomster/vinster som ska tas upp i deklarationen. Om utländsk skatt har betalats kan den oftast avräknas i deklarationen. Det kan också finnas tillgångar som ska vinstberäknas.

Nedsättning av avkastningsskatt för kapitalförsäkring
Utländsk skatt och svensk kupongskatt som betalats inom försäkringen kan minska avkastningsskatten.

Inflyttning till Sverige
Bott utomlands och flyttar tillbaks till Sverige?

Skatteberäkna inför årsskiftet
Information och preliminärberäkning vid t ex kvittningsaffärer, vändningsaffärer, gåva mellan makar för att uppnå bättre kvittningsmöjligheter.

Beräkna ackumulerad inkomst
Utbetalning av ett engångsbelopp som baseras på flera intjäningsår. Det kan t ex vara  avgångsvederlag, retroaktiv pension, royalty, försäkringsersättning, skadestånd eller andel i vinstandelsstiftelse.

Omprövning eller förfrågan från Skatteverket
Fem år efter att deklarationen har lämnats in till Skatteverket kan en begäran om omprövning göras om du upptäcker att något bör ändras.